Om

Uppsala läns nykterhetsförbund är ett samarbetsorgan för organisa­tioner inom länet som arbetar mot bruket av alkohol och narkotika och för drogfria alternativ. Förbundet driver verksamhet inom de områden där medlems­organisationerna blir starkare genom samarbete.

Medlemmar i förbundet är distriktsorganisationerna eller motsvarande enheter inom:

  • Hela människan
  • IOGT-NTO
  • IOGT-NTO:s Junior­för­bund
  • Motor­förarnas Hel­nykterhets­förbund
  • Nykterhetsrörelsens Scout­förbund
  • Sveriges Blå­bands­förbun
  • Sveriges Blåbandsungdom
  • Sveriges Lärares Nykter­hets­förbund
  • Ungdomens Nykterhets­förbund

ULN har ett partnerskap med Landstinget i Uppsala län (pdf).