Ansökningsblankett för 2019

Här kommer blankett för ansökan till ULN för 2019. Notera att Hela människans organisationer ska skicka till Birgitta Johansson (dickbirgitta@msn.com) senast 30 november, för övriga gäller Staffan Yngve (staffan.yngve@physics.uu.se) senast den 14 december. Måndagen den 17 december kl 19.00 på Drabanten har ULN sitt styrelsemöte för en första genomgång av ansökningarna och då måste de vara inkomna.