Bred front mot droger

Sven-Olov Carlsson
Sven-Olov Carlsson

Uppsala läns nykterhetsförbund inbjuder till föreläsningen ”Bred front mot droger” tisdagen den 5 mars kl 18.30 i Café Mumrik, Drabanten, korsningen Bangårdsgatan-Kungsgatan.

Sven-Olov Carlsson har ett förflutet som förbundsordförande i IOGT-NTO och är nu verksam i projektet Prevent – not promote. Han har synts i många sammanhang t ex i TV-programmet Opinion Live. För knappt ett år sedan hade föreläsaren en debattartikel över temat i Upsala Nya Tidning.

Efter föredraget har Uppsala läns nykterhetsförbund årsmöte. Allmänheten är dock välkommen att lyssna till föredraget och ställa frågor.