Blanketter 2019-2020

Ansökningsblankett för 2020

Här kommer blankett för ansökan till ULN för 2020. Notera att Hela människans organisationer ska skicka till Birgitta Johansson (dickbirgitta@msn.comsenast 6 december för övriga gäller Staffan Yngve (staffan.yngve@physics.uu.sesenast den 16 december

Redovisningsblankett för 2019

Här kommer redovisningsblankett till ULN för 2019 års verksamhet. Mottagare av redovisning är Staffan Yngve (staffan.yngve@physics.uu.se). Deadline är den 7 februari 2020. För Hela Människan skall redovisning även (observera även) skickas till Birgitta Johansson (dickbirgitta@msn.com).