Årsmöte den 9 mars 2020

Välkomna till Uppsala läns nykterhetsförbunds årsmöte måndagen den 9 mars 2020 kl
18.30 på Kafé Mumrik (Bangårdsgatan 13, även ingång från Kungsgatan).

Mötet är öppet för alla intresserade. Det inleds med att Niclas Malmberg, som är
styrelseledamot i förbundet Visir (Vi som inte röker), berättar om Visirs arbete mot
rökning och för en förbättrad folkhälsa.

För eventuella frågor, till exempel om redovisning av erhållet anslag, 2019 kontakta Staffan Yngve på 070-2978016.