Föredrag med Pia Steensland

Pia Steensland
Pia Steensland

Pia Steensland, ordförande i SLAN, Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor, tillika riksdagsledamot och ledamot i Riksdagens socialutskott kommer till Uppsala läns nykterhetsförbunds projektledarträff torsdagen den 14 oktober kl 17.30 på Kafé Mumrik, Bangårdsgatan 13 i Uppsala.

Pia Steensland är docent vid Karolinska Institutet och kommer främst att tala om den nationella ANDTS-strategin 2021, där socialutskottet före sommaruppehållet pekat på brister och otydligheter i ett förslag från regeringen.

Alla intresserade är välkomna till detta föredrag, som är ägnat att tjäna som inspiration för projektverksamheten och som föregår den diskussion som senare skall föras mellan styrelsen för Uppsala läns nykterhetsförbund och anslutna organisationers projektledare.

Det går också att följa föredraget via zoom. För att komma in på zoomlänk om du deltar på distans klickar du 5 minuter före mötets början (17.25) på nedanstående länk

https://uu-se.zoom.us/j/8563504110?pwd=YnBXY1RRcmRRbU1sY1VRMlMxME5PUT09

Meeting ID: 856 350 4110

Passcode: 198979